Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Własny biznes

 Pożyczki - wsparcie finansowe ZWROTNE

 " Pierwszy biznes - wsparcie w starcie "

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje rządowy Program „ Pierwszy biznes - wsparcie w starcie ” (więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej BGK http://wsparciewstarcie.bgk.pl/ ).
Program zakłada udzielanie pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu na założenie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferowane wsparcie:

 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
 • bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców

Pośrednikiem finansowym Programu na terenie województwa Dolnośląskiego są:

 • Grupa Doradcza EDCF -  dostępne środki na wsparcie finansowe (stan na lipiec 2016r.)
  Biuro terenowe - Województwo Dolnoślaskie
  ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
  tel. :731 348 623
  e-mail: fundusz.wroclaw@ecdf.pl
  Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach 9.30-17.30.  
 
 
 DOTACJE - wsparcie finansowe BEZZWROTNE

 Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej bezrobotnym, w tym osobm w wieku 18-29 lat udzielają powiatowe urzędy pracy.

 • wysokość dotacji jest nie większa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

              23.129,28  zł / styczeń  2016r.

 • ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 15.419,52
 • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.564,64

Powiatowe urzędy pracy realizując projekty w ramach PO WER, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,  Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dotyczą aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych, wsród wielu form wsparcia aktywnoćci zawdowej bezrobotnej młodzieży mogą oferować również:

 • wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielanie dotacji oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej i/lub usług doradczo-szkoleniowych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej firmy.

Więcej informacji uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

PUP Bolesławiec PUP Kłodzko PUP Oława PUP Wołów
PUP Dzierżoniów PUP Legnica PUP Polkowice PUP Wrocław
PUP Głogów PUP Lubań PUP Strzelin PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Góra PUP Lubin PUP Środa Śląska PUP Zgorzelec
PUP Jawor PUP Lwówek Śląski PUP Świdnica PUP Złotoryja  
PUP Jelenia Góra PUP Milicz PUP Trzebnica  
PUP Kamienna Góra PUP Oleśnica PUP Wałbrzych  

Część projektów dla młodych osób do 30 r.ż. wyłonionych w ramach konkursu zamkniętego nr PO WER.01.02.02-IP.10-02-002/15, które będa realizowane do marca 2018r., oferuje wsparcie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.

Zestawienie 28 projektów, zawiera 6 projektów, w ramach których oferowane jest wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej (poz. 12, 17, 20, 22, 24 i 28). Pobierz plik. - stan na 30.06.2016r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał