Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

O Gwarancjach

W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie, Komisja Europejska podjęła działania w celu wsparcia osób młodych w podejmowaniu zatrudnienia. Opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży, a częścią Pakietu jest inicjatywa ustanowienia „Gwarancji dla Młodzieży”. Działania te mają być wdrożone przez wszystkie państwa Unii Europejskiej.


„Gwarancje dla Młodzieży” to program wsparcia młodych na rynku pracy.


Jeśli masz  od 15 do 29 lat w ramach „Gwarancji dla młodzieży”  otrzymasz ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inną formę pomocy prowadzącą do aktywizacji zawodowej lub podjęcia działalności gospodarczej w ciągu 4 m-cy od momentu utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.


Wsparcie otrzymają cztery  grupy młodzieży:
- osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 r.ż.) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 r. ż.);
- osoby w wieku 18-29 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET) – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich;
- osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych;
- bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat - w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.
Więcej o Programie na ogólnopolskim portalu Gwarancji dla Młodzieży: gdm.praca.gov.pl .
 

Chcesz wiedzieć jak Dolny Śląsk wspiera młodzież sprawdź AKTUALNOŚCI

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał