Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Przydatne LINKI

  1. DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce

Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, 2015

Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (z dnia 30 października 2020 r.)

Zalecenia Rady Uni Europejskiej w sprawie ustanownienia gwarancji dla młodzieży, 2013

 

  1. OPRACOWANIA i STATYSTYKI
    „Analiza sytuacji osób młodych i diagnoza barier ich aktywizacji zawodowej na Dolnym Śląsku w kontekście realizacji „Gwarancji dla Młodzieży” raport

Badanie na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców, 2015

Baromert zawodów, Raport podsumuwujący badanie w województwie dolnośląskim, 2015

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w STYCZNIU 2017 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w GRUDNIU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w LISTOPADZIE 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj.  Dolnośląskim w PAŹDZIERNIKU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim we WRZEŚNIU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w SIERPNIU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w LIPCU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w CZERWCU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w MAJU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w KWIETNIU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnoślaskim w MARCU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w LUTYM  2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w STYCZNIU 2016 r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Woj. Dolnośląskim w GRUDNIU 2015 r.

Kształcenie w Niemczech - poradnik

Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

„Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie dolnośląskim " raport
Załącznik nr 2 do raportu
Spis instytucji

Rynek pracy - poradnik dla młodych dolnoślązaków - elektroniczna broszura, 2015

Struktura bezrobotnych do 30 r.ż., stan na koniec I kw.2016r.

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia 2015 r.)

 

  1. PRZYDATNE LINKI

Czy gwarancje dla młodzieży położą kres bezrobociu? - EuropalTV (film w polskiej wersji językowej)

Centralna Baza Ofert Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP

DROP'PIN @EURES 

EURES DWUP

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Gwarancje dla Młodzieży -  Komisja Europejska (film w języku polskim)

Gwarancje dla Młodzieży - Portal ogólnopolski

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rozwoju

Ochotnicze Hufce Pracy - Komenda Główna OHP

Ochotnicze Hufce Pracy - Dolnośląska Komenda Wojewódzka

PO WER Dolnośląski WUP

Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ)

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

 

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał