Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Planowanie Kariery

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferuje usługi planowania kariery osobom powyżej 18 r.ż. niezależnie od ich statusu na rynku pracy. Doradcy zawodowi udzielają porad w formie indywidualnych konsultacji i warsztatów osobom, zarejestrowanym i niezarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, a także pełnoletniej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom pracującym.

Adresy CIiPKZ w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz harmonogram warsztatów tutaj...

CIiPKZ  od poniedziałku do piątku udziela porad on-line: 

            55404577

 skype         centrumDWUP

facebook.com/centumDWUP          facebook.com/centrumDWUP

Projekty wyłonione w konkursach w ramach PO WER. Młode osoby do 30 r.ż. niekoniecznie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w ramach projektów w pierwszej kolejności będą uczestniczyć w identyfikacji predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie,  następnie będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy.

Lista projektodawców tutaj...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z myślą o młodych ludziach planujących karierę przygotował interaktywną broszurę, będącą bankiem przydatnych informacji o lokalnym  rynku pracy, dostępną pod adresem  www.rynekpracymlodzi.dwup.pl  

Powiatowe Urzędy Pracy

Usługi poradnictwa zawodowego, w tym planowania kariery świadczone są bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, w  tym dla osób młodych do30 r.ż.

PUP Bolesławiec

PUP Kłodzko

PUP Oława

PUP Wołów

PUP Dzierżoniów

PUP Legnica

PUP Polkowice

PUP Wrocław

PUP Głogów

PUP Lubań

PUP Strzelin

PUP Ząbkowice Śląskie

PUP Góra

PUP Lubin

PUP Środa Śląska

PUP Zgorzelec

PUP Jawor

PUP Lwówek Śląski

PUP Świdnica

PUP Złotoryja

PUP Jelenia Góra

PUP Milicz

PUP Trzebnica

 

PUP Kamienna Góra

PUP Oleśnica

PUP Wałbrzych

 

 

Akademickie Biura Karier 

ABK działają na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych. Wykaz akademickich biur karier dolnośłaskich uczelni wyzszych tutaj...

Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzieżowe Centra Kariery to placówki otwarte dla osób chcących skorzystać z usług poradnictwa i informacji zawodowej. MCK zajmują się przygotowaniem uczniów, studentów, absolwentów i osób bezrobotnych do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe działania i inicjatywy, prowadzone indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe. Adresy i harmonogram  dolnośląskich MCK tutaj...

Targi Edukacyjne/Targi pracy

W planowaniu kariery zawodowej  pomocne jest uczestnictwo w targach edukacyjnych lub targach pracy. Zapoznanie się z róznorodną ofertą edukacyjną lub ofertą praktyk, staży i pracy w jednym czasie i w jednym miejscu umożliwa podjęcie trafnej decyzji zawodowej. Organizatowrem targów najczęściej są zespoły szkłół ponadgimnazjalnych, uczelnie wyższe, organizacje studenckie i akademickie biura karier, a także powiatowe urzędy pracy, urzędy miast i gmin oraz ochotnicze hufce pracy.

 Szukaj informacji o zbliżających się targach edukacyjnych i targach pracy w zakładce AKTUALNOŚCI .

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał