Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Nie tylko teoria - studenci Pedagogiki UWr. grają w symulacyjną grę ekonomiczną

Data aktualizacji: 22-11-2017

Rozwija się współpraca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Instytutem Pedagogiki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielu studentów realizuje praktyki zawodowe w Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej (DWUP), natomiast kadra doradców zawodowych Urzędu chętnie bierze udział prelekcjach naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego oraz gości zagranicznych zaproszonych przez Katedrę UNESCO nt. rozwoju poradnictwa kariery.

Tym razem zaplanowaliśmy dla studentów praktyczne poznanie warsztatu pracy doradcy zawodowego. 16 listopada 2017 r. studenci pedagogiki zagrali w ekonomiczną grę symulacyjną  - narzędzie pracy doradcy zawodowego, które wykorzystywane jest podczas zajęć grupowych, do analizy umiejętności przedsiębiorczych. Podczas gry studenci – uczestnicy prowadzili własny biznes (kupowali, sprzedawali, układali strategie działania), by osiągnąć cel, jakim było jak największe pomnożenie majątku.

Refleksja nad własnymi umiejętnościami przedsiębiorczymi to dodatkowa zaleta spotkania, niezwykle cenna dla planujących wykonywać zawód terapeuty lub coacha, który niejednokrotnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

„Przedsiębiorcze” warsztaty dla studentów wpisały się w ideę Europejskich Dni Pracodawcy odbywających się w dniach 13-24.11.2017 r. pod sloganem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty". Warto dodać, że Europejskie Dni Pracodawcy w 2017 r. na poziomie europejskim zostały włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

OTK 2017 „Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje”

Data aktualizacji: 14-11-2017

Pod hasłem tegorocznego OTK 2017 „Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje” przebiegły zajęcia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” oraz „Słoneczko” w Lubinie. Podopieczni WTZ tworzyli kolaże pod hasłem „Moja praca, moje talenty”.
Doradca zawodowy legnickiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w ramach podsumowania prezentowanych prac, wskazywał na potencjalne możliwości pracy osób z niepełnosprawnością.

                 

Jarmark talentów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ZSTIO w Legnicy, znanych pod nazwą Henrykówka

Data aktualizacji: 14-11-2017

IX edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przebiegała on pod nazwą "Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje".
Z inicjatywy doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ZSTIO w Legnicy, znanych pod nazwą Henrykówka, odbył się po raz pierwszy Jarmark Talentów. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty i wzięli udział w plebiscycie szkolnym, który zakończył się przyznaniem nagród dla uczestników. Impreza była okazją do zaprezentowania usług poradnictwa zawodowego i zwrócenia uwagi na znaczenie kompetencji i talentu na rynku pracy.
 
Na stronie Henrykówki:

http://www.zstio.legnica.pl/jarmark-talentow-henrykowce

znajduje się obszerna relacja z wydarzenia.

             

 

OTK -"Moje talenty, moje kompetencje" spotkanie informacyjne z młodzieżą ZSOiT

Data aktualizacji: 24-10-2017

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 17.10.2017 r. odbyły się zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze pn. Moje talenty, moje kompetencje. Celem zajęć było przybliżenie tematyki planowania swojej kariery zawodowej. W trakcie ćwiczeń młodzież mogła zapoznać się z zawodami oraz ocenić jakie zainteresowania i predyspozycje mogą być przydatne w wykonywaniu różnych zawodów. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a uczniowie wykazali się wysoką aktywnością podczas zajęć.

Odkrywanie i zarządzanie talentami na rynku pracy

Data aktualizacji: 23-10-2017

Partnerami tegorocznego OTK realizowanego przez wałbrzyskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  były jak co roku  szkoły ponadgimnazjalne naszego miasta i subregionu. Pełnoletnia młodzież  - uczniowie ostatnich klas IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu oraz  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie wzięli udział w zajęciach grupowych pt.: Odkrywanie i zarządzanie talentami na rynku pracy. Warsztaty  przebiegały bardzo aktywnie przy dużym zaangażowaniu  uczestników. Wypracowano czynniki sprzyjające podjęciu decyzji edukacyjnych, m. in. poprzez uświadomienie roli kompetencji zawodowych  na rynku pracy oraz wykorzystania swoich talentów i pasji na potrzeby zawodowe. Przeprowadzono również badania zainteresowań zawodowych za pomocą testu KZZ, którego wyniki pokazały preferowane  obszary  zainteresowań. Mamy nadzieję, że raporty badań testowych przyczynią się do trafnych wyborów zawodowych i podjęcia wymarzonej pracy, czego serdecznie życzymy naszym maturzystom.

            

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 25 26 27 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał