Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Pożyczki preferencyjne na działalność gospodarczą

Data aktualizacji: 09-12-2014

Jeśli jesteś:

  • studentem ostatniego roku studiów;
  • poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego);
  • osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy

…i myślisz o podjęciu działalności gospodarczej,

to ta informacja jest dla Ciebie:


Ruszył program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, w ramach którego masz możliwość:

  • uzyskać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem pośrednika finansowego wybranego przez BGK,
  • otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie między innymi: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych,
  • uzyskać pożyczkę z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych,
  • w tym dla osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o którą możesz się ubiegać, wynosi 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 74 tys. zł).

Maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy wynosi 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 22 tys. zł).


Podstawowe zalety oferty:

  • niskie oprocentowanie (aktualnie 0,56% w skali roku);
  • długi okres spłaty – do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.


Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.


Środki na uruchomienie programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków
dla powstania nowych miejsc pracy pod nazwą „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” pochodzą
z Funduszu Pracy. Na lata 2014 – 2016 Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje kwotą 120 milionów złotych, natomiast program będzie realizowany do 2021 roku.

 

Aby znaleźć szczegółowe informacje o programie, zasadach udzielania pożyczek, informacje
o pośrednikach finansowych oraz niezbędne dokumenty, wejdź na stronę: wws.bgk.pl

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Konsultacje społeczne na Dolnym Śląsku

Data aktualizacji: 05-12-2014

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczął konsultacje społeczne w regionie.
13 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące cykl konsultacji społecznych w ramach realizacji programu „Gwarancje dla młodzieży”.



Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprosił do dialogu przedstawicieli instytucji rynku pracy, oświaty, pracodawców i partnerów społecznych działających na rzecz osób młodych, posiadających doświadczenie w realizacji inicjatyw na rzecz młodzieży.
Społeczne konsultacje będą służyć opracowaniu dokumentacji konkursowej dla konkursów regionalnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) inicjowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, mających na celu objęcie młodych osób zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem, odpowiednim do ich sytuacji i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej.
Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w okresie listopad – grudzień 2014r. Szczegółowa relacja już wkrótce…

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 35

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał