Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Data aktualizacji: 02-02-2016

Osoby bezrobotne w wieku do 30 roku lat zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaliczane są do grupy bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Sytuacja osób młodych na rynku pracy podlega szczególnej uwadze, co znalazło odbicie we wprowadzeniu do statystyki publicznej monitorowania osób bezrobotnych w tej grupie wiekowej. Sytuację osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy w końcu 2015 r. przedstawia załączone opracowanie.

 

Bezpłatne warsztaty w LUTYM 2016r. w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Data aktualizacji: 02-02-2016

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na bezpłatne warsztaty w zakresie planowania kariery zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Zajęcia odbywają się w naszych siedzibach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.  Plan warsztatów.

Program - Twoja pierwsza praca z EURES

Data aktualizacji: 02-02-2016

Twoja pierwsza praca z EURES to program mający na celu pomoc młodym ludziom do 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, miejsca odbycia stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim.  Sprawdź co o programie pisze Komisja Europejska i EURES Polska.

Projekt założeń do konkursu regionalnego
w ramach PO WER 2014-2020 – Gwarancje
dla młodzieży

Data aktualizacji: 04-02-2015

„Projekt założeń do konkursu regionalnego w województwie dolnośląskim w ramach PO WER 2014 – 2020 – Gwarancje dla młodzieży”, który posłuży jako materiał źródłowy do opracowania założeń do konkursów regionalnych ujętych w Rocznym Planie Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla uruchomienia wsparcia w ramach PO WER w 2015 r., opracowywanych wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucję Zarządzającą PO WER, oraz DWUP - Instytucję Pośredniczącą PO WER. Projekt zatem nie stanowi kształtu ostatecznego założeń.

Założenia konkursowe (PDF)

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Data aktualizacji: 10-12-2014

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przystąpiło do realizacji rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” (więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej BGK www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii ).
Program zakłada udzielanie pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu na założenie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego zadania związane z obsługą pożyczek realizuje

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel: +48 74 66 44 810
fax: +48 74 66 44 822
mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl

Kompletny wniosek pożyczkowy można wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, złożyć osobiście w jego biurze lub punktach konsultacyjnych:

 • we Wrocławiu:
  Kancelaria Radców Prawnych dr. P. Bojarski, dr. K. Schmidt-Kwiecińska,

  ul. Oławska 4/2, 50-123 Wrocław
 • w Ząbkowicach Śląskich:
  Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

  ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.

Oferowane wsparcie:

 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,
 • bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców.

Więcej informacji o ofercie Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” znajduje się na stronie internetowej Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

frw.pl/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Wszystkie osoby, zainteresowane powyższymi pożyczkami i doradztwem, zapraszamy do nawiązania kontaktu z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego.

 

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał