Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

"Jak łatwo znaleźć pracę na terenie Niemiec" - film

Data aktualizacji: 02-02-2016

EURES DWUP zaprasza do obejrzenia filmu o tym jak krok po kroku szukać pracy w Niemczech. Oglądaj...

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Data aktualizacji: 02-02-2016

Osoby bezrobotne w wieku do 30 roku lat zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaliczane są do grupy bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Sytuacja osób młodych na rynku pracy podlega szczególnej uwadze, co znalazło odbicie we wprowadzeniu do statystyki publicznej monitorowania osób bezrobotnych w tej grupie wiekowej. Sytuację osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy w końcu 2015 r. przedstawia załączone opracowanie.

 

Bezpłatne warsztaty w LUTYM 2016r. w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Data aktualizacji: 02-02-2016

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na bezpłatne warsztaty w zakresie planowania kariery zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Zajęcia odbywają się w naszych siedzibach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.  Plan warsztatów.

Program - Twoja pierwsza praca z EURES

Data aktualizacji: 02-02-2016

Twoja pierwsza praca z EURES to program mający na celu pomoc młodym ludziom do 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, miejsca odbycia stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim.  Sprawdź co o programie pisze Komisja Europejska i EURES Polska.

Projekt założeń do konkursu regionalnego
w ramach PO WER 2014-2020 – Gwarancje
dla młodzieży

Data aktualizacji: 04-02-2015

„Projekt założeń do konkursu regionalnego w województwie dolnośląskim w ramach PO WER 2014 – 2020 – Gwarancje dla młodzieży”, który posłuży jako materiał źródłowy do opracowania założeń do konkursów regionalnych ujętych w Rocznym Planie Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla uruchomienia wsparcia w ramach PO WER w 2015 r., opracowywanych wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucję Zarządzającą PO WER, oraz DWUP - Instytucję Pośredniczącą PO WER. Projekt zatem nie stanowi kształtu ostatecznego założeń.

Założenia konkursowe (PDF)

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał