Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

1 marca 2016r. Dni Kariery we Wrocławiu

Data aktualizacji: 09-02-2016

Dni  Kariery – to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów z organizacji AIESEC. Targi odbędą się  w Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej. Na stoisku POINT cv doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej będą konsultować dokumenty aplikacyjne, udzielać wskazówek, informować o trendach w tym zakresie. Więcej o targach...

 

23 luty 2016r. VII edycja Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

Data aktualizacji: 09-02-2016

23.02.2016 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się siódma edycja Legnickich Prezentacji Edukacyjnych. Prezentacje odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur oraz Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy profesora Ryszarda K. Pisarskiego.

W godzinach od 9:00 do 14:00  legnickie, chojnowskie szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe zaprezentują swoje oferty edukacyjne. W sumie zaprezentuje się 43 wystawców: 18 szkół, 18 uczelni oraz 7 instytucji edukacyjno-szkoleniowych i rynku pracy.

VII Legnickie Prezentacje Edukacyjne to okazja, aby w jednym miejscu uzyskać informacje o zasadach rekrutacji w roku 2016 oraz zaopatrzyć się w materiały prezentujące szkoły i uczelnie, zdobyć informacje o możliwościach rozwijania własnych zainteresowań, zarówno naukowych, artystycznych, jak i sportowych. To także okazja, by skorzystać z usług doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, którzy na prezentacjach zaproponują ofertę usług, a także będą do dyspozycji młodych ludzi w zakresie planowania własnej kariery zawodowej. Zobacz plakat. Do zobaczenia.

 

Rynek pracy - poradnik dla młodych dolnoślazaków - elektroniczna broszura

Data aktualizacji: 09-02-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opracował broszurę elektroniczną opisująca możliwości poszukiwania zatrudnienia jakie oferuje rynek pracy absolwentom szkół i uczelni. Cel podjętego działania to wskazanie jego adresatom jak przygotować się do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy poprzez zbudowanie strony internetowej zawierającej wybór informacji o tym:

- gdzie i jak zacząć szukać ofert pracy,

- jakiego wsparcia w wejściu na rynek pracy może oczekiwać bezrobotny lub poszukujący pracy,

- gdzie znaleźć informacje o ofercie  staży i praktyk,

- do kogo zwrócić się o wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej,

- w jaki sposób można wzmocnić swoje kwalifikacje.

Zebrane na stronie wskazówki mają kształt krótkich wiadomości o danym zagadnieniu wraz z ewentualnymi odwołaniami kierującymi do instytucji publicznych oraz innych podmiotów oferujących profesjonalne i kompleksowe wsparcie w ramach interesującej danego odbiorcę kategorii.

Strona zawiera także linki do miejsc w sieci z szerszą informacją w wybranym zakresie. Niniejsza kampania to praktyczny mini-instruktaż jak i gdzie zacząć szukać potrzebnej wiedzy do wejścia w życie zawodowe.

www.rynekpracymlodzi.dwup.pl

Opisane informacje stanowią równocześnie treść elektronicznej broszury w formacie pdf do pobrania z tego linku

 

DROP-PIN to nowa inicjatywa KE, skierowana do osób młodych w zakresie staży i praktyk zawodowych

Data aktualizacji: 09-02-2016

DROP'PIN@EURES  jest swoistego rodzaju programem dzięki któremu młodzi Europejczycy mają możliwość zwiększenia swoich szans na rynku pracy. W ramach programu będą mogli odbyć praktyki i staże zawodowe w wielu gałęziach przemysłu, skorzystać z mentoringu bądź coachingu jak również uzyskać wsparcie związane z relokacją. Przewidziana jest również możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawy znajomości języka obcego, zdobycia doświadczenia zawodowego w tysiącach różnych organizacji. Większość usług w ramach projektu świadczona jest bezpłatnie. Link...

Wiemy kto pomoże młodym Dolnoślązakom bez pracy.

Data aktualizacji: 03-02-2016

W sumie 24 instytucje zajmą się pomocą dla młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił już listę rankingową podmiotów, których projekty zostały najlepiej ocenione.

W ramach konkursu złożono w sumie 248 wniosków. Po pierwszej ocenie w grze o unijne wsparcie pozostało 176 wniosków. Finalnie dofinansowanie otrzymają 24 instytucje. Zrealizują one projekty warte 31,2 mln zł, a w tym 29,68 mln zł otrzymają w formie unijnego dofinansowania.

To pomoc dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska, którzy nie muszą być zarejestrowani w urzędach pracy. Działaniami w ramach PO WER są objęte osoby, które mają mniej niż 30 lat i nie mają pracy. Dodatkowo nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Na wsparcie mogą liczyć mieszkańcy wszystkich powiatów na Dolnym Śląsku. Umowy o dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie, a pieniądze będą do wykorzystania do końca marca 2018 r. – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Działania z młodymi Dolnoślązakami zaczną się przede wszystkim od identyfikacji ich predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie. W ramach dodatkowych działań uczestnicy projektów, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy.

Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu. W ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł).

Zakończony właśnie nabór adresowany był m. in. do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego, czy też partnerstwa lokalnego z udziałem pracodawców. Wnioski zgłosiły instytucje nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z Polski.

Pełna lista rankingowa.

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał