Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

3 marca 2016r. - IV edycja „Dnia Doradczego” w Świdnicy.

Data aktualizacji: 09-02-2016

Działanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, podczas którego doradcy zawodowi wałbrzyskiego Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przestawią uczestnikom w formie prezentacji  informację dotyczącą  katalogu usług, z których może korzystać młodzież stojąca przed wyborem kierunku kształcenia, zawodu lub poszukiwaniem pracy. Młodzież na stoisku będzie mogla skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego .Uczestnikami eventu będą również Uczelnie dolnośląskie z bogatą ofertą edukacyjną. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie organizatora  www.praca.swidnica.pl.

1 marca 2016r. Dni Kariery we Wrocławiu

Data aktualizacji: 09-02-2016

Dni  Kariery – to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów z organizacji AIESEC. Targi odbędą się  w Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej. Na stoisku POINT cv doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej będą konsultować dokumenty aplikacyjne, udzielać wskazówek, informować o trendach w tym zakresie. Więcej o targach...

 

23 luty 2016r. VII edycja Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

Data aktualizacji: 09-02-2016

23.02.2016 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się siódma edycja Legnickich Prezentacji Edukacyjnych. Prezentacje odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur oraz Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy profesora Ryszarda K. Pisarskiego.

W godzinach od 9:00 do 14:00  legnickie, chojnowskie szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe zaprezentują swoje oferty edukacyjne. W sumie zaprezentuje się 43 wystawców: 18 szkół, 18 uczelni oraz 7 instytucji edukacyjno-szkoleniowych i rynku pracy.

VII Legnickie Prezentacje Edukacyjne to okazja, aby w jednym miejscu uzyskać informacje o zasadach rekrutacji w roku 2016 oraz zaopatrzyć się w materiały prezentujące szkoły i uczelnie, zdobyć informacje o możliwościach rozwijania własnych zainteresowań, zarówno naukowych, artystycznych, jak i sportowych. To także okazja, by skorzystać z usług doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, którzy na prezentacjach zaproponują ofertę usług, a także będą do dyspozycji młodych ludzi w zakresie planowania własnej kariery zawodowej. Zobacz plakat. Do zobaczenia.

 

Rynek pracy - poradnik dla młodych dolnoślazaków - elektroniczna broszura

Data aktualizacji: 09-02-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opracował broszurę elektroniczną opisująca możliwości poszukiwania zatrudnienia jakie oferuje rynek pracy absolwentom szkół i uczelni. Cel podjętego działania to wskazanie jego adresatom jak przygotować się do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy poprzez zbudowanie strony internetowej zawierającej wybór informacji o tym:

- gdzie i jak zacząć szukać ofert pracy,

- jakiego wsparcia w wejściu na rynek pracy może oczekiwać bezrobotny lub poszukujący pracy,

- gdzie znaleźć informacje o ofercie  staży i praktyk,

- do kogo zwrócić się o wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej,

- w jaki sposób można wzmocnić swoje kwalifikacje.

Zebrane na stronie wskazówki mają kształt krótkich wiadomości o danym zagadnieniu wraz z ewentualnymi odwołaniami kierującymi do instytucji publicznych oraz innych podmiotów oferujących profesjonalne i kompleksowe wsparcie w ramach interesującej danego odbiorcę kategorii.

Strona zawiera także linki do miejsc w sieci z szerszą informacją w wybranym zakresie. Niniejsza kampania to praktyczny mini-instruktaż jak i gdzie zacząć szukać potrzebnej wiedzy do wejścia w życie zawodowe.

www.rynekpracymlodzi.dwup.pl

Opisane informacje stanowią równocześnie treść elektronicznej broszury w formacie pdf do pobrania z tego linku

 

DROP-PIN to nowa inicjatywa KE, skierowana do osób młodych w zakresie staży i praktyk zawodowych

Data aktualizacji: 09-02-2016

DROP'PIN@EURES  jest swoistego rodzaju programem dzięki któremu młodzi Europejczycy mają możliwość zwiększenia swoich szans na rynku pracy. W ramach programu będą mogli odbyć praktyki i staże zawodowe w wielu gałęziach przemysłu, skorzystać z mentoringu bądź coachingu jak również uzyskać wsparcie związane z relokacją. Przewidziana jest również możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawy znajomości języka obcego, zdobycia doświadczenia zawodowego w tysiącach różnych organizacji. Większość usług w ramach projektu świadczona jest bezpłatnie. Link...

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał