Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W STYCZNIU 2016 ROKU

Data aktualizacji: 04-03-2016

Od stycznia 2015 roku w ramach badań statystyki publicznej monitorowana jest liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia. Na koniec stycznia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 25649 w wieku do 30 lat, w tym 14715 kobiet. Było to o 1907 osób więcej niż na koniec grudnia 2015 r., jednak o 7644 osoby z tej grupy wiekowej mniej niż na koniec stycznia 2015 r. Więcej...

Spotkanie na rzecz studiującej młodzieży - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Dolnośląską Siecią Biur Karier

Data aktualizacji: 04-03-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od wielu lat, współpracuje z akademickimi biurami karier dolnośląskich uczelni wyższych. Bierzemy udział w targach pracy, prowadzimy warsztaty dla studentów, opracowujemy i upowszechniamy informacje zawodowe przydatne młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy, upowszechniamy idee poradnictwa zawodowego.

3 marca 2016r. miało miejsce spotkanie Wicedyrektora ds. Rynku Pracy DWUP oraz kadry Kierowniczej Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z przedstawicielami Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, którego celem było omówienie dotychczasowej współpracy na rzecz studiującej młodzieży oraz wypracowanie nowych, ciekawych przedsięwzięć, którymi zajmiemy się w bieżącym roku.

 

26.02.2016 r. spotkanie ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Data aktualizacji: 01-03-2016

W dniu 26.02.2016 r. odbyło się spotkanie w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pt. „Trening aktywnego wejścia na rynek pracy”. Warsztat skierowany był do osób do 29 roku życia i miał na celu przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz praktyczne przećwiczenie umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia i budowaniu kariery zawodowej. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, zaangażowaniem, a także umiejętnością pracy w zespole. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w marcu i będzie miało na celu zbadanie zainteresowań zawodowych uczestników. Więcej...

 

  

Ważne dla osób planujących rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Data aktualizacji: 16-02-2016

Masz ukończone 18 lat?

Szukasz pracy?

Planujesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy?

Dowiedz się czym jest profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych -  ulotka…

 

Profile pomocy dla dolnośląskich bezrobotnych.

Konkretne profile pomocy przypisywane są osobom bezrobotnym.
95 proc. bezrobotnych Dolnoślązaków zakwalifikowano do jednego z trzech profili. Dzięki temu wiadomo dokładnie jak dużo osób potrzebuje konkretnej pomocy oraz w jakiej są sytuacji. Każda z nich może liczyć na wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki działań. - czytaj…

 

Wakacyjna praca dla polskich studentów w Niemczech

Data aktualizacji: 15-02-2016

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów – lato 2016.

O zatrudnienie mogą się ubiegać:

-        studenci uczelni wyższych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.,

-        deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie  letnich wakacji,

-        nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę),

-        deklarują znajomość języka niemieckiego, kandydaci nie muszą potwierdzać znajomości języka obcego na osobnym formularzu, wystarczy że zaznaczą odpowiednią rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego. Osoby bez znajomości języka niemieckiego nie mają szans na zatrudnienie. Więcej...

 

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał