Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Dzień Doradczy w Świdnicy - IV edycja

Data aktualizacji: 09-03-2016

3 marca 2016r. na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy doradczynie zawodowe z włabrzyskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej uczestniczyły w IV edycji Dnia Doradczego.

Wydarzenie skierowane było do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych stojącej przed wyborem zawodu czy planowania dalszej ścieżki zawodowej lub edukacyjnej. Swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe m.in.: Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Handlowa, PWSZ w Legnicy, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Na stoisku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych można było uzyskać informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom w służbach mundurowych wojska i policji. Z informacji tych z ciekawością korzystali uczniowie szkół nie tylko świdnickich, ale także żarowskich i świebodzickich.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy z doradcami zawodowymi dotyczące planowania kariery zawodowej, określania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, dokonywania bilansu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Młodzież, która nie planuje podjęcia dalszej edukacji, zainteresowana była metodami poszukiwania pracy, przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej oraz ofertą wspierającą ich na początku drogi zawodowej przez urzędy pracy. Nasza oferta zawierała również pakiet materiałów informacyjnych, w tym szczególnie o poradnictwie na odległość, zakładce „Gwarancje dla młodzieży” i „Barometrze zawodów – 2016” przydatnym osobom wkraczającym na rynek pracy.

„Dzień Doradczy” był okazją do zapoznania się z ofertą uczelni wyższych oraz uzyskaniu cennych informacji mogących  pomóc w wyborze drogi zawodowej.

Uczestniczyły i przygotowały materiał:  Agata Kaziuk i Antonina Matiaszkiewicz, które serdecznie pozdrawiają organizatorów oraz uczestników wydarzenia.

 

Doradzaliśmy studentom w CV POINT podczas Dni Kariery

Data aktualizacji: 09-03-2016

W dniu 1 marca 2016r. wrocławskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP wzięło udział w targach pracy odbywających się w ramach Dni Kariery organizowanych przez AIESEC Polska. Targi Pracy miały miejsce w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Wydarzenie było doskonałą okazją dla studentów i absolwentów wyższych uczelni do złożenia aplikacji na oferty pracodawców. Aby profesjonalnie przygotować swoje dokumenty aplikacyjne, studenci mogli skorzystać z porad doradców zawodowych w specjalnie wyznaczonej do tego celu strefie CV POINT. Nasze stoisko targowe cieszyło się dużym zainteresowaniem, studenci chętnie konsultowali swoje dokumenty, mieli także możliwość ich wydruku

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W STYCZNIU 2016 ROKU

Data aktualizacji: 04-03-2016

Od stycznia 2015 roku w ramach badań statystyki publicznej monitorowana jest liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia. Na koniec stycznia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 25649 w wieku do 30 lat, w tym 14715 kobiet. Było to o 1907 osób więcej niż na koniec grudnia 2015 r., jednak o 7644 osoby z tej grupy wiekowej mniej niż na koniec stycznia 2015 r. Więcej...

Spotkanie na rzecz studiującej młodzieży - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Dolnośląską Siecią Biur Karier

Data aktualizacji: 04-03-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od wielu lat, współpracuje z akademickimi biurami karier dolnośląskich uczelni wyższych. Bierzemy udział w targach pracy, prowadzimy warsztaty dla studentów, opracowujemy i upowszechniamy informacje zawodowe przydatne młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy, upowszechniamy idee poradnictwa zawodowego.

3 marca 2016r. miało miejsce spotkanie Wicedyrektora ds. Rynku Pracy DWUP oraz kadry Kierowniczej Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z przedstawicielami Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, którego celem było omówienie dotychczasowej współpracy na rzecz studiującej młodzieży oraz wypracowanie nowych, ciekawych przedsięwzięć, którymi zajmiemy się w bieżącym roku.

 

26.02.2016 r. spotkanie ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Data aktualizacji: 01-03-2016

W dniu 26.02.2016 r. odbyło się spotkanie w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pt. „Trening aktywnego wejścia na rynek pracy”. Warsztat skierowany był do osób do 29 roku życia i miał na celu przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz praktyczne przećwiczenie umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia i budowaniu kariery zawodowej. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, zaangażowaniem, a także umiejętnością pracy w zespole. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w marcu i będzie miało na celu zbadanie zainteresowań zawodowych uczestników. Więcej...

 

  

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał