Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Wkrótce nowe projekty dla młodych, a w nich m.in.: oferty pracy, staże i praktyki, dotacje na własną firmę.

Data aktualizacji: 30-11-2016

W dniu 07 listopada 2016 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił Listę rankingową dla konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Projekty wyłonione do dofinansowanie skierowane są do osób młodych z obszaru województwa dolnośląskiego niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1.

 Na co można otrzymać było dofinansowanie?

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

-         kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

-         nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

-         staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży

-         wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);

-         wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

-         niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-         wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektów znajdą Państwo na stronie www.wupdolnoslaski.praca.gov.pl w zakładce wiadomości, gdzie zostały zamieszczone wyniki naboru w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16 w tym Lista Rankingowa.

 

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" - pożyczki i doradztwo dla młodych

Data aktualizacji: 23-11-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego od 2013 r . realizauje rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” (więcej informacji o Programie  tutaj... )

W dniu 26 października 2016 r. zostały podpisane nowe umowy na obsługę Programu  z pośrednikami finansowymi, w ramach województwa dolnośląskiego i lubuskiego operatorem został Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel: +48 74 66 44 810
fax: +48 74 66 44 822
mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl

Dla kogo?

  • absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
  • studenci ostatniego roku,
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej. 

Oferowane wsparcie:

  • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,
  • bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców.

Więcej informacji o ofercie Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” znajduje się na stronie internetowej Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

9 Światowy Dzień Przedsiębiorczości w DWUP

Data aktualizacji: 23-11-2016

Dolnośląskie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  po raz kolejny przyłączyły  się do  inicjatywy Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  Wspieralismy przedsiębiorczość, ponieważ Przedsiębiorczość jest dobra!  Pod takim właśnie hasłem odbyłą się w dniach 14-20.11.2016r., tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 Jak co roku, wspólnie z naszymi Partnerami przygotowaliśmy ofertę, której  głównym celem będzie promocja biznesu. Nasze działania ukierunkowaliśmy głownie na osoby młode, m.in.: młodziez szkól ponadgimnazjalnych oraz studentów. Harmonogram dzialań tutaj...

Tym razem dolnośląskie CIiPKZ  zadbały o  to, aby przedstawić biznes jego w alternatywnej odsłonie. Biznes oparty na idei ekonomii społecznej. Jest to zgodne z ideą inicjatorów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce, którzy zaproponowali jako tegoroczny temat przewodni promocję przedsiębiorczości społecznej łączącej cele ekonomiczne i społeczne.  

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016

Data aktualizacji: 17-11-2016

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP po raz kolejny włączyły się do pospolitego ruszenia na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce. Od lat wiernie towarzyszmy Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, które to w 2008 roku po raz pierwszy zainicjowało masowe działania na rzecz OTK. Naszym wspólnym celem jest wsparcie idei poradnictwa zawodowego dla każdego, a szczególnie dla osób, które samodzielnie torują sobie drogę ku przyszłości zawodowej.  Stąd też hasło, które nam towarzyszyło w dniach  17 – 23 października podczas realizacji tegorocznego OTK:

„Bądź autorem swojej kariery”

Harmonogram i relacja z naszych działń  TUTAJ...

Praca na wakacje

Data aktualizacji: 11-10-2016

Studentów oraz młodzież pełnoletnią myślącą o pracy sezonowej podczas wakcji Eures DWUP zaprasza do zapoznania sie z ofetą pracy:

- pracownik do zbioru, pielegnacji i uprawy truskawek, malin i pora – Holandia – oferta ważna do 30 listopada 2016 r.

- pracownik do uprawy kwiatów w Holandii - nabór zakończony

- operator produkcji w Czechach

- pracownik do uprawy roślin doniczkowych w Holandii- nabór zakończony

- kucharz/szef kuchni w Niemczech

- sortowacz paczek w Niemczech - nabór zakończony

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał